Ulgi na PFRON wynikające z korzystania z naszych usług

Każdy pracodawca zatrudniający minimum 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, zobowiązany jest zgodnie z art. 21 Ustawy o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776) odprowadzać składki na PFRON, w przypadku, jeżeli nie zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności na poziomie 6% w stosunku do ogólnej liczby pracowników. Składka ta to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby etatów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracodawca powinien zatrudniać do ustawowego poziomu 6%.

Przedsiębiorstwo może jednak powyższą wpłatę na PFRON obniżyć z tytułu zakupu usługi lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne zgodnie z art. 22 ww. ustawy, czyli mającego uprawnienia do wystawiania ulg we wpłatach na pfron. Jedynym  ustawowym warunkiem jaki trzeba spełnić jest  zachowanie terminu płatności wskazanym na fakturze.  

Jesteśmy firma posiadającą wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do wystawiania ulg we wpłatach na pfron.  Zlecając usługę naszej firmie  mogą Państwo  odliczyć z tytułu obowiązkowych wpłat na fundusz  około 33 procent wartości netto z faktury za wykonane usługi.