Polityka społeczna w przedsiębiorstwie to zestaw praktyk i strategii, które firma wdraża dla dobra swoich pracowników, społeczności lokalnej i środowiska. Obejmuje ona środki na rzecz zapewnienia godnych warunków zatrudnienia, inwestycje w rozwój zawodowy pracowników, troskę o środowisko naturalne, wspieranie inicjatyw społecznych oraz promowanie równości i różnorodności w miejscu pracy.

Działanie naszej Polityki Społecznej można podzielić na kilka głównych podpunktów:

  1. Godnych warunkach pracy i przestrzeganiu praw pracowniczych.

  2. Wspieraniu szkoleń i rozwoju pracowników.

  3. Zrównoważonych praktykach ekologicznych.

  4. Dbałości o jakość usług i zadowolenie klientów.

  5. Otwartości na dialog i rozwiązywanie problemów.

  6. Promowaniu równości i różnorodności w miejscu pracy.

Polityka społeczna w przedsiębiorstwie obejmuje pracowników, klientów, środowisko, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy, promując dobre warunki pracy, jakość usług,  ochronę środowiska i uczciwe relacje handlowe.