Polityka Środowiskowa
 • Zrównoważone źródła dostaw: Upewnienie się, że wszystkie produkty i środki czystości używane przez firmę są pochodzenia ekologicznego, a także pochodzą z dostawców stosujących zrównoważone praktyki.

 • Oszczędność energii: Dążenie do minimalizacji zużycia energii poprzez efektywne planowanie tras i organizację prac, aby zminimalizować potrzebę dojazdów.

 • Oszczędność wody: Stosowanie metod i sprzętu sprzątającego, który ogranicza zużycie wody, a także odpowiednie zarządzanie zużytą wodą.

 • Recykling i redukcja odpadów: Wdrażanie programów recyklingu i redukcji odpadów w ramach działalności firmy sprzątającej, a także promowanie tych praktyk wśród klientów.

 • Bezpieczne i ekologiczne środki czystości: Wybieranie środków czystości, które są bezpieczne dla środowiska i ludzi, a także dbanie o odpowiednie składowanie i utylizację odpadów niebezpiecznych.

 • Szkolenia pracowników: Zapewnienie odpowiednich szkoleń dla pracowników w zakresie zrównoważonych praktyk sprzątania oraz dbałości o środowisko.

 • Monitorowanie i raportowanie: Systematyczne monitorowanie i raportowanie działań związanych z polityką środowiskową, w celu śledzenia postępów i wprowadzania ewentualnych usprawnień.

 • Zachęcanie klientów do zrównoważonych praktyk: Promowanie zrównoważonych praktyk sprzątania wśród klientów i zachęcanie ich do stosowania ekologicznych rozwiązań.

 • Zarządzanie ryzykiem ekologicznym: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska i opracowanie planów działania w przypadku awarii czy wypadków związanymi z substancjami niebezpiecznymi.

 • Dbałość o lokalność: Wspieranie lokalnych społeczności i ekosystemów poprzez preferowanie lokalnych dostawców i inicjatyw zrównoważonego rozwoju.

 • Ciągłe doskonalenie: Stałe doskonalenie praktyk i działań w zakresie ochrony środowiska, przy uwzględnieniu nowych technologii i norm.