Kodeks Etyczny

Wierzymy, że dla osiągnięcia założonych, długofalowych celów przedsiębiorstwa konieczne jest przestrzeganie zasad etycznych, które powinny stanowić podstawę, na jakiej firma buduje swój wizerunek.

Niniejszy Kodeks stanowi odzwierciedlenie wartości, jakimi kieruje się Atut zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów.

 1. Stosunki przedsiębiorcy z  pracownikami  są  oparte  na wzajemnym szacunku  dla  godności osobistej.   
 2. Firma przyjmuje i awansuje  pracowników,  biorąc  pod  uwagę ich kwalifikacje i predyspozycje, wymagane  na  danym  stanowisku.
 3. Pracownicy nie są dyskryminowani  ze względu  na  rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan  cywilny czy inwalidztwo niemające wpływu na rezultaty wykonywanej przez nich pracy.
 4. Firma dąży do zapewnienia stabilnych miejsc pracy  oraz  rzetelnej  informacji o perspektywach zatrudnienia pracowników.
 5. Firma stara się zapewnić czyste,  zdrowe  i  bezpieczne środowisko  pracy  zgodnie ze standardami  i  przepisami  prawa.  Pracownicy zaś ze swej  strony  mają  obowiązek by po odbyciu odpowiednich szkoleń, dołożyć  starań, aby uniknąć wypadków, zranienia siebie, swoich kolegów, a także osób postronnych.
 6. Firma przykłada należytą wagę do terminowego wynagradzania pracowników, wynikającego ze stosunku pracy.
 1. Przedsiębiorstwo dostarcza produkty i usługi wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w użytkowaniu. Nie podaje świadomie niepełnych  informacji  oraz  wprowadzających  w  błąd  opisów dotyczących oferowanych usług i produktów. – Nie ukrywa świadomie szkodliwego działania produktów.
 2. Firma unika podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.
 3. Dla zapewnienia pełnej  satysfakcji  klientów  przedsiębiorstwo  zapewnia wysoki standard usług.
 4. Pracownicy przedsiębiorstwa nie  dają  klientom  pieniędzy  ani  prezentów,  które mogą być traktowane jako korzyści materialne („łapówki”).
 5. Firma unika praktyk, zmierzających do  zwiększenia  sprzedaży usług  przez  jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.
 6. Firma utrzymuje w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klientów.